Grondgebonden groei maakt grondaankoop noodzakelijk

In verband met de op 1 januari 2016 geïntroduceerde AMvB grondgebonden groei worden veel melkveebedrijven gedwongen om grond bij te kopen. De inmiddels veel besproken Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging Melkveehouderij, voerspoor en GVE-regeling zetten de financiële situatie uiteraard (nog verder) onder druk. Hierdoor is het nu nog belangrijker geworden om (vooraf) de gevolgen van meer of minder melkvee te weten.

Woningtekorten in buitengebied lopen na 2019 (fors) terug

Het woningtekort in Nederland zal naar verwachting pas volgend jaar zijn hoogtepunt bereiken. Daarna daalt het tekort omdat er meer woningen worden bijgebouwd dan er huishoudens bijkomen. Met name voor de woningen in het buitengebied kan dit grote consequenties hebben. De vergrijzing zal namelijk zorgen voor hogere sterftecijfers in de komende jaren. Het merendeel van de gepensioneerden wonen in landelijk gelegen, vrijstaande huizen in het buitengebied. Als die woningen straks allemaal vrijwel in relatief korte tijd vrijkomen, dan zal dat het tekort doen dalen, maar ook de prijs zal zakken.

Voorwoord

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Maar de echte verkiezingsstrijd vond natuurlijk in november vorig jaar al plaats: toen verkozen de Amerikanen Donald Trump als hun nieuwe president. Een nieuwe leider, een nieuwe koers. Wellicht was de impact van een presidentswijziging nooit eerder groter dan nu. Ook voor de Nederlandse agrarische (export)sector kan de aanstelling van Trump consequenties hebben. Net als op de beurzen heerst er een enigszins afwachtende sfeer bij de vraag en het aanbod van vastgoedobjecten waarbij de exportinvloeden (richting de VS) van belang zijn.