Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij

Op 10 februari jl. heeft de staatssecretaris van Economische Zaken het besluit inzake de subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij bekend gemaakt.

Bedrijfsverplaatsing: ingrijpende, maar soms noodzakelijke beslissing

Bij een bedrijfsverplaatsing komt een hoop kijken. Als eenmaal de beslissingen genomen zijn, begint het eigenlijk pas echt. Voor veel agrarische ondernemers is het dan ook een besluit dat zover mogelijk vooruit geschoven wordt. Echter voor ondernemers die door plannen van de overheid: nieuwbouwwijken, aanleg wegen, natuurontwikkeling en extra ruimte voor water geconfronteerd worden is er geen ontkomen meer aan. De nieuwe locatie gaat bepalend zijn voor slagkracht van het bedrijf. De bedrijfsverplaatsing mag geen afbreuk doen aan de huidige bedrijfsvoering of omzet. Sterker nog: die moet op de nieuwe locatie verder worden geoptimaliseerd en verbeterd. Maar dat is in veel gevallen geen sinecure in ons kikkerlandje.

Toekomstverwachting woningmarkt 2017

Rond de jaarwisseling komen de grote banken met hun prognoses voor de komende periode. De Rabobank en ING verwachten beide hetzelfde beeld: een blijvende gunstige markt in heel 2017 en vanaf medio volgend jaar een tempering. Volgens de economen van de Woningmarktmonitor opgezet door ABN-AMRO gaan er in 2017 meer huizen van eigenaar wisselen dan in 2016. In totaal verwachten de economen een stijging van vijf procent. In 2018 zullen de verkoopcijfers voor het eerst weer dalen, evenals een matiging van de prijsstijgingen. Woonboerderijen in het buitengebied blijven populair en die volgt daarmee de positieve ontwikkeling op de woningmarkt, aldus de NVM. Voor een vitaal landelijk gebied moet de focus – net als in 2016 – op het zoeken van passende herbestemmingsoplossingen bij leegstaande agrarische bedrijven en bedrijfswoningen onverminderd hoog blijven, zo blijkt aan de analyses van de grote banken.