Alternatieve investeringsmogelijkheden: vaak meer mogelijkheden dan gedacht

Regelgeving maakt mensen creatief, zo blijkt uit recente marktontwikkelingen die Schep Makelaardij constateert. Om een agrarisch object financierbaar te krijgen, wordt er steeds vaker gezocht naar middelen om het agrarisch bedrijf nu al (voor een deel) liquide te maken. In veel gevallen gebeurt dit door eigendomsgronden onder te brengen bij beleggers die zoeken naar alternatieve investeringsmogelijkheden.

Een – op het oog - win-win situatie: de investeerder zoekt een betrouwbare mogelijkheid om zijn geld te beleggen en de agrarische onderneming creeert meer financieringsruimte, doordat de bank groei ziet in de liquiditeit van de onderneming. In feite komt het hierop neer: de grondopbrengst wordt naar voren gehaald. Het ‘blote eigendom van een deel van de grond’ wordt verkocht en later (als het bedrijf stopt) wordt de rest verkocht. Omdat de daadwerkelijke opbrengsten gemakkelijk zijn uit te rekenen staan banken zeer positief tegenover een dergelijke financieringsoplossing.

 

Groeimogelijkheden

Toch is deze constructie niet voor iedereen geschikt. Voor landbouwbedrijven die willen uitbreiden of in de komende jaren van plan zijn te stoppen is het een goede optie. Dit vanwege de hoge grondprijzen van dit moment. Bedrijven die niet direct extra liquide middelen zoeken en pas op de langere termijn plannen ontplooien kunnen rustig afwachten hoe de markt zich verder gaat ontwikkelen. Zij hoeven dergelijke constructies niet aan te gaan, immers grond is ook voor de huidige eigenaren een goede investering.

 

Aflossingsverplichting cultuurgrond

Er is sprake van noodzakelijke extra ruimte omdat er een aflossingsverplichting op de cultuurgrond geldt. Dan is dit natuurlijk wel een prima extra mogelijkheid om meer financiële armslag te creeren. Ook recente veranderingen zoals onzekerheid over derogatie, fosfaatvermindering of zelfs extra kosten door asbestverwijdering op de bedrijfspanden zijn legitieme redenen om de mogelijkheden van een alternatieve investeerder te bekijken.

 

Maatwerk advies

Het enorme netwerk van Schep Makelaardij kan hierbij zeker een rol spelen. Betrouwbare partners vinden in het huidige ondernemerslandschap is een vak apart. Een vak dat Schep als geen ander verstaat. Dankzij onze kennis en kunde op het gebied van de agrarische sector - vastgoed en grond - zorgen we ervoor dat er maximaal rendement kan worden gehaald uit de aan- of verkoop van eigendomsgronden.

Neem contact met ons op!

Terug naar het overzicht