Hoge pachtprijzen verlammen lange termijnmarkt

De pachtprijzen zijn momenteel bijzonder hoog. Als we kijken naar het prijsniveau van tien jaar geleden, dan is dat haast onvergelijkbaar met de huidige marktsituatie. Dit komt vooral omdat sinds 2007 de prijzen worden gebaseerd op ‘het opbrengend vermogen van de grond’.

Duurzaamheid

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) liet eind vorige maand weten het pachtstelsel te willen aanpassen. Dit met als doel langlopende pacht weer aantrekkelijk te maken. Vanuit de filosofie dat ‘ondernemers die grond langer in hun bezit hebben, hier ook zuiniger op zijn’ heeft Van Dam aangedrongen op een stelselherziening. Hij stelt dat ondernemers bij langlopende pachten eerder geneigd zijn te investeren in zaken als bodemverbeteraars, waterbeheer en verbeteringen op de lange termijn. Daarmee wil hij overigens niet zeggen dat kortlopende pachten niet duurzaam zijn, maar dat is dan weer afhankelijk van de beheerafspraken.

Vraag en aanbod

Waar de een schreeuwt om aanpassingen van de pachtprijzen, zijn er ook sterke geluiden die aangeven dat de forse prijsstijging goed is voor de sector. De combinatie van de lage rente maakt kortlopende pachtovereenkomsten echter wel heel interessant. Het prijsniveau van alle pachtvormen lijkt overigens redelijk stabiel te zijn momenteel. Hierdoor zijn er ook enkele vaste patronen zichtbaar. Waarbij een natuurlijke balans ontstaat tussen vraag en aanbod. De juiste marges bepalen en het optimum voor aan- en verkoop blijft echter een vrij onoverzichtelijk gebeuren voor agrarische ondernemers die zich niet dagelijks met deze materie bezighouden.

Pachtzaken

Bij Schep Makelaardij behoren pachtzaken al meer dan veertig jaar tot het vaste dienstenpakket. In die jaren hebben wij zeer veel ervaring opgedaan die voor pachter als verpachter zeer nuttig zijn bij het bepalen van de juiste strategie.

Neem contact met ons op!

Terug naar het overzicht