Dijkversterking

Dijkversterking houdt ons allemaal bezig. Iedereen wil droge voeten houden, maar grondeigenaren worden vaak zwaar getroffen. Schep zorgt voor volledige schadeloosstelling.

Het ene waterschap...

Waterschappen gaan verschillend om met het wel of niet aankopen van gronden rondom het nieuwe dijklichaam en het terrein voor de daarnaast uit te voeren werkzaamheden. Het ene waterschap wil alle gronden die tot de nieuwe dijk behoren verkrijgen (denk hierbij ook aan het plaatsen van dam- en diepwanden). Aankopen is hun doel, een combinatie van definitieve en tijdelijke schaden, waarvoor een totale schadeloosstelling moet worden betaald.

...is het andere niet

Andere waterschappen vinden dat hun belang alleen is gelegen in het kunnen uitvoeren van de plannen van dijkversterking en de daarbij behorende werkzaamheden, inclusief het verleggen van nutsvoorzieningen. In dit geval moeten alle schaden voor 100% worden vergoed en er wordt een recht van opstal gevestigd voor de werkzaamheden in of op het terrein.

Harde maatregelen

Bij onvoldoende ruimte voor realisatie van de plannen van het waterschap kan het zelfs betekenen dat uw woning of bedrijfsgebouw moet worden gesloopt en/ of verder van de nieuwe dijk opnieuw wordt opgebouwd. Of u kunt elders een andere woning aankopen. Intussen worden alternatieve oplossingen gezocht en gevonden. Soms in samenspraak met een aannemer en soms ook niet. Denk bijvoorbeeld aan Verticaal Zanddicht Geotextiel of boorpalen met geotextiel. In bepaalde gevallen minder rigoureus voor de eigenaar, maar zal wel de nodige (aanleg)schade veroorzaken. Hoe dan ook: grondeigenaren worden zwaar getroffen. Uit ervaring weten wij hoe bedreigend de gevolgen van dijkversterking kunnen zijn en wat voor emotionele schade u ervan kunt ondervinden.

100% schadeloosstelling

Welke methodiek een waterschap ook kiest – in alle gevallen heeft u recht op volledige schadeloosstelling. Zelfs de kosten die u maakt voor het inschakelen van een deskundige komen voor rekening van het waterschap.

Schep is ruim 40 jaar ervaren op dit gebied. Onze deskundige beschikt over een flinke dosis technisch inzicht in de uit te voeren werkzaamheden en de gevolgen daarvan.

Neem contact met ons op