Mediation

Mediation is, kortweg, het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar. Conflicten die het liefst worden opgelost buiten de rechtbank om. Schep bemiddelt daar waar onroerende zaken deel uit maken van het probleem.

In een conflict, bij bijvoorbeeld echtscheidingen, te verdelen erfenissen en overdracht van onroerende zaken, kan de communicatie zo verstoord raken dat u er samen niet uitkomt. De enige uitweg lijkt de gang naar de rechter of zaken blijven te lang hangen.

Een rechtbankprocedure kost veel energie, geld en tijd. Bovendien is de relatie na zo’n procedure meestal blijvend verstoord en biedt een vonnis of uitspraak niet altijd een échte oplossing.

Neutraal bemiddelen

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij partijen samen werken aan een aanvaardbare oplossing, met hulp van een opgeleide mediator. De mediator vervult een begeleidende rol, maar staat niet boven de partijen en levert geen eindoordeel. Hij brengt het overleg op gang en zorgt voor een objectieve blik. Het is belangrijk dat u begrip kunt opbrengen voor een ander zijn standpunt en respect heeft voor de tegenpartij.

Snel en efficiënt

Een oplossing voor het conflict kan met hulp van een mediator vaak snel worden gevonden. Hij is niet degene die het eindoordeel velt; de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Het grote voordeel van mediation is dat iedereen de oplossing voor het probleem accepteert.

Schep heeft al vele mediationzaken naar een goede afloop begeleid.

Neem contact met ons op