Grondzaken & Pachtzaken

Pachtzaken behoren al ruim 40 jaar tot het dienstenpakket van Schep. Of u nu pachter of verpachter bent; Schep adviseert u over uiteenlopende kwesties.

Pacht: Als persoonlijk recht nog steeds sterk aanwezig op het platteland zowel in de vorm van de 'oude pacht', als de nieuwe pachtvormen. In 2007 is de pachtwetgeving geliberaliseerd en zijn de regels voor pachtprijzen veranderd. Zo stelt de overheid in een aantal gevallen grenzen en in andere gevallen is de pachtprijs onderhandelbaar.

Pachtregelgeving is complex door de vele wetswijzigingen, de dwingendrechtelijke bepalingen en de variatie in contractvorm.

Schep advies bij Pachtzaken

Schep Makelaardij adviseert u over bestaande pachtovereenkomsten, bijvoorbeeld bij:

  • Pachtprijsaanpassing of onenigheid over de pachtprijs
  • Indeplaatsstelling door aan- en bloedverwanten
  • Pachtbeëindiging
  • Verrekening van productierechten en pachtersinvesteringen bij pachtbeëindiging

Of u nu pachter bent of verpachter. Of het nu gaat om de oude pachtvorm of de geliberaliseerde pachtvorm. Een goed advies kan later problemen voorkomen.

Neem contact met ons op