Productierechten agrarische makelaardij: 2018 fosfaatrechten

Het fosfaatrechtenstelsel staat in de steigers. Iedereen heeft intussen van RVO een overzicht gehad van de per 1 januari 2018 toegekende fosfaatrechten voor de diercategorieën 100, 101 en 102. Dit betekent ook dat alle agrariërs weten hoeveel fosfaat mag worden geproduceerd. De vrije handel kan dan ook van start gaan.

Derogatie

De vraag blijft of er voldoende ‘op de rem is getrapt’ om de voor Nederland zeer belangrijke derogatie veilig te stellen. Duidelijkheid hierover van Brussel zal nog een aantal maanden op zich laten wachten.

Knelgevallen en bijzondere omstandigheden

Er is een uitvoeringsbesluit d.d. 20 december 2017 genomen wat onder knelgevallen wordt verstaan en wie daarop dus een beroep kunnen doen. De verhoging ten opzichte van 2 juli 2015 wordt dan voor 50% gecompenseerd minus de generieke korting (bij een verschil van 10% of minder geen compensatie). Bent u grondgebonden dan wordt er geen generieke korting toegepast. Wel is er een regeling voor bijzondere omstandigheden zoals (dier)ziekte, verbouwing of vernieling van de stal. Daarbij moet er wel minimaal 5% minder geproduceerd zijn dan 2 juli 2015. Voor nieuw gestarte bedrijven is onder een flink aantal voorwaarden een oplossing geboden. Maar voor het merendeel van de knelgevallen, die of hun bedrijf hadden uitgebreid of zelfs financiële verplichtingen waren aangegaan blijft onduidelijkheid bestaan. Voor nogal wat veehouders is hierover het laatste woord nog niet gezegd.

Vrije handel en keuzes

Voor handel in fosfaatrechten kan Schep Makelaardij u van dienst zijn. Daarnaast zullen de definitieve stoppers keuzes gaan maken of zij hun cultuurgrond of een gedeelte daarvan gaan verkopen of verpachten. In beide gevallen bent u bij Schep aan het juiste adres met de kennis van het platteland.

Ontzorgen
Gaat u als stopper een stap verder en wilt u de boerderij met of zonder land verkopen dan komen daar nog meer factoren bij kijken en kan Schep u geheel ontzorgen mede in overleg met uw accountant, want hierbij komen de nodige fiscale zaken aan de orde.

 

Blijf op de hoogte van agrarisch nieuws

Er is én blijft dit jaar veel onduidelijk omtrent de rechten voor het produceren in de agrarisch sector. Wilt u meer weten over de actuele status? Schrijf u dan in voor ons actualiteiten overzicht, daarmee houden we u op de  hoogte van de wijzigingen rondom productierechten.