Ruimte voor Ruimte, Rood voor Rood regeling

Heeft u een verouderd of vervallen agrarisch bedrijfspand op uw erf? Met de Ruimte voor Ruimte regeling kunt u op een financieel aantrekkelijke manier uw oude bedrijfsgebouwen laten slopen. Schep kan de sloop vierkante meters voor u verzilveren.

De regeling Ruimte voor Ruimte is sinds 2000 van kracht. Deze regeling van de overheid, ook wel Rood voor Rood regeling of 'stallensloopregeling' genoemd, verschilt per gemeente en per provincie. De regeling is bedoeld om het platteland een oppepper te geven door het slopen van landschapsontsierende (voormalige) agrarische bebouwing.

Hoe het werkt:

  1. U sloopt tenminste 1000 m2 aan bebouwing met agrarische bestemming.
  2. U krijgt een bouwkavel 'terug' voor een nieuw te bouwen woning.
  3. Door verkoop van de bouwkavel aan derden, betaalt u de sloopkosten.
  4. U bespaart onderhoudskosten aan oude gebouwen.

1000 m2

Wanneer u minimaal 1000 m2 agrarische bedrijfsgebouwen laat slopen, krijgt u een bouwkavel voor - in principe - één woning. Deze woning kan op dezelfde kavel gerealiseerd worden, maar soms ook op een andere plek.

Heeft u minder dan 1000 m2 te slopen, dan mag u agrarische gebouwen van elders betrekken bij uw aanvraag om toch aan 1000 m2 te komen. In dit geval is het vaak voorwaarde dat de projecten in dezelfde gemeente of in een cluster samenwerkende gemeenten ligt.

Opbrengst sloopmeters

Met de verkoopopbrengst van de sloopmeters die u aan derden verkoopt, kunt u de gemaakte sloopkosten betalen. Uiteraard hangt de verkoopopbrengst af van de waarde van de bouwkavel. Daarnaast geeft de sloop van een simpele schuur ten opzichte van een oude ligboxenstal met mestkelders en gedekt met asbest een danig verschil in sloopkosten. Verder kan het zijn dat het fiscaal gezien nog een agrarisch bedrijfje is, in dat geval zult u stakingswinst moeten afdragen.

Gemiddeld varieert de bruto verkoopopbrengst tussen de 50 tot 200 euro per m2.

Schep Makelaardij kent de afwijkende Ruimte voor Ruimte regelingen per provincie/gemeente. Wij zetten de perspectieven van de regeling voor u uit en we verzilveren de sloopmeters.

Neem contact met ons op